ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Juridische informatie

U bent momenteel verbonden met de website van MESOMAX 2 - Villa, zeezicht, met zwembad in Carqueiranne.
Door deze site te bezoeken, gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie-editor:
Deze site wordt geredigeerd door : MESOMAX - Villa, zeezicht, met zwembad in Carqueiranne
MESOMAX 2
22 Allée Des Mimosas
83320 CARQUEIRANNE FRANKRIJK
Tel: +33 6 07 59 80 40
Web: https://www.mesomax2.fr
Mail: contact@mesomax.fr
SIRENE: 828 769 232 00012
VAT : FR 22 828769232

Informatie over de hosting :
Deze site wordt gehost door :

OVH 2 rue Kellermann

59100 ROUBAIX - Frankrijk

Auteursrecht / Auteursrecht :
De presentatie en elk van de elementen, met inbegrip van de domeinnaam, merken, logo's, tekens, tekeningen, illustraties, foto's, teksten, grafieken en andere bestanden die op deze site voorkomen, zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom, en behoren tot de instelling of zijn het voorwerp van een gebruiksvergunning.

Geen enkel element van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geladen, vervormd, verzonden of verspreid, op welke wijze dan ook, op welke drager dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze vestiging, met uitzondering van strikt gebruik voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, zonder wijziging van de elementen die op de site aanwezig zijn.

De foto's op onze site zijn niet contractueel.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan op onze site of de elementen ervan zou een inbreuk vormen op de rechten van onze vestiging en zou in het bijzonder kunnen leiden tot namaak die strafbaar is volgens de artikelen L 355-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle (wetboek van intellectuele eigendom).

Rechten van onze vestiging in haar hoedanigheid van producent van databanken
Elke klant, prospect of partner heeft een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de informatie op onze site voor zijn eigen behoeften te raadplegen voor reserveringsdoeleinden.

Hij is bevoegd een deel van de inhoud van deze site te extraheren en/of te hergebruiken voor persoonlijke raadpleging, mits deze extrahering en/of dit hergebruik geen betrekking heeft op een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van deze site. Bovendien is het herhaaldelijk onttrekken en/of hergebruiken van de inhoud, ook al is die niet substantieel, van deze site ook verboden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de site voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden door de artikelen L. 342-1 en L. 342-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het is ook verboden om de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk aan het publiek te communiceren, in welke vorm dan ook en voor welk publiek dan ook.

In het bijzonder is het gebruik van de inhoud van deze site voor commerciële doeleinden uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt in de huidige vorm verstrekt. Onze vestiging geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

Onze vestiging behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment te wijzigen, met name door deze pagina bij te werken.

De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze site geen informatie door te geven die zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er dus toe om via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Onze vestiging stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site.

De sites buiten onze vestiging met een hyperlink naar de huidige site staan niet onder de controle van onze vestiging, die bijgevolg elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Hypertekstlink
Als u opmerkingen heeft over de werking van onze site, kunt u een bericht sturen door op de link "Contact" te klikken.